Muodon mittaus strukturoidun valon avulla

Olli Jokinen, Heikki Kauhanen

 


Strukturoituun valoon perustuva mittausjärjestelmä muodostuu kahdesta tai useammasta kamerasta, piirreprojektorista ja järjestelmää ohjaavasta tietokoneesta. Projektorilla projisoidaan kohteen pinnalle erilaisia kuvioita, jotka mitataan kameroiden kuvilta. Kun kameroiden keskinäiset asemat ja orientaatiot tunnetaan, voidaan kuvakoordinaateista laskea 3D kohdekoordinaatteja ja näistä edelleen geometrista tietoa kohteesta.

Strukturoidun valon mittausjärjestelmällä on paljon potentiaalisia sovelluskohteita. Esimerkkeinä mainittakoon pienten kappaleiden digitointi ja 3D mallintaminen, huonetilojen mallintaminen, pituushyppääjien 3D liikeradan mittaus ja havainnollistaminen, skolioosipotilaiden hartioiden epäsymmetrian mittaus, autonvalmistuksen laadunvalvonta kokoonpanolinjalla, laivalevyjen hitsauksen yhteydessä tapahtuvan muodonmuutoksen mittaus sekä laivan rungon tarkistusmittaus veden alta.