TKK Henkilöstökoulutus
TieVie
Vierailu 20.2.2001
http://foto.hut.fi/research/projects/tievie/juttu2/2001_02_20.htm


Oppimateriaalin tuottaminen

Henrik Haggrén

Sisältö

  1. Oppimateriaali verkossa
  2. Virtuaaliakatemia
  3. Opintojaksot
  4. Työkansiot
  5. Käsikirja
  6. Esimerkki: Teksti
  7. Esimerkki: Työkalu

Oppimateriaali verkossaVirtuaaliakatemia

Level
Elements for information accumulation
Medium Material Competence
 
TEXTS  theory, algorithms  text books, manuals  undergraduates
TOOLS  procedures  software, hardware,
 instrumentation
 bachelors
PROJECTS  data, specifications  documentation  masters
RESEARCH  knowledge, information  theses, publications  postgraduates 
 (incl. post doctorates)
 

Korkeakoulun akateemista kompetenssia mitataan sen tuottaman tieteellisen tiedon perusteella "research"-tasolla. Parhaimmillaan tähän akateemiseen prosessiin osallistuvat kaikki korkeakoulussa työskentelevät henkilöt opiskelijoista tutkijoihin. Korkeakoulun opetuksellista kompetenssia mitataan sen tuottaman ammattitadon prusteella. Ammattitaitoon liittyvät odotukset ja vaatimukset syntyvät päivän tarpeista ja useimmiten korkeakoulun ulkopuolella.


Opintojaksot

 Fotogrammetran ja kaukokartoituksen opintojaksot muodostuvat teoria- ja sovelluspainotteisista osista. Tässä fotogrammetrian opintojaksoja kuvaavassa kaaviossa teoriaosat on kuvattu sinisellä ja sovellusosa vihreällä.

 Työkansiot

Työkansiot on jaettu opintojaksottain luentoihin. Luentoon sisältyvä teksti sekä tähän liittyvät kuvat säilytetään yhdessä luentokansiossa. Piirrettyjen kuvien työkopiot säilytetään tässä kansiossa. Kansion varastoihin on koottu myös kaikki muut luennon aiheeseen liittyvät dokumentit. Nämä voivat olla ylimääräisiä, luennon osa-aiheita syventäviä tai vielä käsittelmättömiä dokumentteja.

Käsikirja

Luentoteksti on koottu käsikirjaksi, joka sisältää aiheeseen liittyvän teoriatiedon (texts) ja työkalut teorian harjoittelemiseen (tools). Tekstisivun alkuun ja loppuun on lisätty opintojakson rakennelinkit, joilla voi siirtyä opintojakson sisällä kansiosta toiseen. Kunkin luentotekstin sisältö on jaettu osa-aiheisiin, jotka on linkitetty tekstin sisälle.

Esimerkki: Teksti

  Luento koostuu tekstistä ja kuvista. Teksti on toimitettu suoraan html-muotoisena ja työkaluna on käytetty "Netscape Composeria". Kuvat on joko piirretty, digitoitu tai lainattu. Piirrosohjelma, jota olen käyttänyt lähes yksinomaan, on vanha "Charisma". Siitä olen kuvat kopioinut ja toimittanut "Picture Publisher"-ohjelmalla GIF-kuviksi. Digitoidut kuvat ovat  useimmiten joko skannerilla dioista digitoituja tai alkuperäisiä digitaalikameralla otettuja JPG-muotoisia kuvia.

Esimerkki: Työkalu

Työkalut (tools) ovat tekstiin sisällytettyjä osia, joita käyttäen teoria on havainnollistettavissa. Työkalut voidaan antaa myös opiskelijoille harjoituskäyttöön.