The Photogrammetric Journal of Finland, Vol. 22, No. 3, 2011

Fotogrammetrian ja Kaukokartoituksen Seura 80 vuotta

Juhlajulkaisu

Special issue only in Finnish,
80th anniversary of the Finnish Society of Photogrammetry and Remote Sensing
.
Sisällysluettelo: (pdf)

Hyyppä, H., Rönnholm, P.:
Esipuhe, pp. 3-4. (pdf)

Artikkelit (Review-prosessi):

Annila, A., Haggrén, H.: 
Fotogrammetrian ja Kaukokartoituksen Seuran toiminta, pp. 5-8. (pdf)

Haggrén, H.: 
200 vuotta fotogrammetrian ja kaukokartoituksen historiaa, pp. 9-21. (pdf)

Hyyppä, J., Salonen, A.: Tutkimuksen vaikuttavuuden mittaaminen maanmittaustieteissä, pp. 22-32. (pdf)

Rönnholm, P., Haggrén, H.: Akateeminen kansainvälinen toiminta fotogrammetrian ja kaukokartoituksen alalla, pp. 33-41. (pdf)

Rönnholm, P., Haggrén, H., Annila, A., Hyyppä, H., Ahlavuo, M.: Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen
opetuksen kehittäminen, pp. 42-53. (pdf)

Ahlavuo, M., Hyyppä, H., Haggrén, H.: Tietovirrat akateemisessa tutkimusympäristössä, pp. 54-67. (pdf)

Honkavaara, E., Markelin, L., Nurminen, K.: Digitaalinen ilmakuvaus ja sen mahdollisuudet, pp. 68-81. (pdf)

Vilhomaa, J., Laaksonen, H.: Valtakunnallinen laserkeilaus – testityöstä tuotantoon, pp. 82-91. (pdf)

Rönnholm, P., Hyyppä, J.: Ilmalaserkeilausaineistojen ja ilmakuvien keskinäinen orientointi, pp. 92-103. (pdf)

Matikainen, L., Hyyppä, J., Karila, K., Vaaja, M., Kukko, A.: Laserkeilaus- ja kuva-aineistojen automaattinen tulkinta karttojen ajantasaistuksessa, pp. 104-114. (pdf)

Alho, P., Hyyppä, H., Hyyppä, J., Flener, C., Kasvi, E., Vaaja, M., Kukko, A., Lotsari, E., Hohenthal, J., Kurkela., M., Kaartinen, H., Haggrén, H.: Uudet mittausmenetelmät jokiympäristön kartoituksessa, pp. 115-127. (pdf)

Holopainen, M., Hyyppä, J., Vastaranta, M., Hyyppä, H.: Laserkeilaus metsävarojen hallinnassa, pp. 128-149. (pdf)

Karjalainen, M., Karila, K.: Modernien tutkasatelliittikuvien käytöstä kartoitussovelluksissa, pp. 150-158. (pdf)

Kaasalainen, S., Kukko., A., Hyyppä, H.: Intensiteettitiedon hyödyntäminen laserkeilauksessa, pp. 159-165. (pdf)

Kurkela, M., Virtanen, J-P., Hyyppä, H.: Fotogrammetriset menetelmät teollisessa muotoilussa, pp. 166-175. (pdf)

Holopainen, M., Viitanen, K.: Laserkeilaus metsäomaisuuden taloudellisen arvon määrittämisen apuvälineenä, pp. 176-192. (pdf)


Sponsorit: pp. 193-202. (pdf)